The History of the Fund

The activity started on 7 April 2017 under the F-nadací as the Comenius Schools Donor Fund, under which collections for two projects were held: the Whole Hearted School and to support the research of Filip Kachnich. Other areas of support were the projects Spiritual Heritage: Centuries-old Roots and Comenius Stories of Humanity (formerly Comenius 2020). Under F-nadací, we funded and managed the Endowment Fund to support teacher training and the Mentoring Program – for the mentoring of  educators?.

 

As of November 2019, the Comenius Fund was managed by 7 board members who were committed to the development and support of Comenius schools in the Czech Republic, and in 2021 we decided to set up a separate Endowment Fund to focus on transforming the young generation through education.

historie-fondu-via-comenia

Činnost započala 7. 4. 2017 pod F-nadací jako Dárcovský fond škol Comenius, pod kterým se uskutečnily sbírky na dva projekty: Školu  Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblastí podpory byly projekty Duchovního dědictví: Staleté kořeny a Komenský Příběhy lidskosti (dříve Komenský 2020). Pod F-nadací jsme financovali a řídili Dárcovský fond na podporu vzdělávání učitelů a mentorský program – pro mentorské doprovázení lektorů.

Od listopadu 2019 řídilo fond Comenius 7 členů rady, kterým záleželo na rozvoji a podpoře škol Comenius v České republice, v r.2021 jsme se rozhodli založit samostatný Nadační Fond, který se soustředí na proměnu mladé generace skrze vzdělávání.

our address

Via Comenia NF
Výškovická 2559/ 84
70030 Ostrava
Czech Republic
IČ: 11914149

GDPR

Personal data protection

Copyright © 2022 Es Vision s.r.o.
Made with passion