Historie Fondu

Činnost započala 7. 4. 2017 pod F-nadací jako Dárcovský fond škol Comenius, pod kterým se uskutečnily sbírky na dva projekty: Školu  Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblastí podpory byly projekty Duchovního dědictví: Staleté kořeny a Komenský Příběhy lidskosti (dříve Komenský 2020). Pod F-nadací jsme financovali a řídili Dárcovský fond na podporu vzdělávání učitelů a mentorský program – pro mentorské doprovázení lektorů.

Od listopadu 2019 řídilo fond Comenius 7 členů rady, kterým záleželo na rozvoji a podpoře škol Comenius v České republice, v r.2021 jsme se rozhodli založit samostatný Nadační Fond, který se soustředí na proměnu mladé generace skrze vzdělávání.

historie-fondu-via-comenia

Činnost započala 7. 4. 2017 pod F-nadací jako Dárcovský fond škol Comenius, pod kterým se uskutečnily sbírky na dva projekty: Školu  Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblastí podpory byly projekty Duchovního dědictví: Staleté kořeny a Komenský Příběhy lidskosti (dříve Komenský 2020). Pod F-nadací jsme financovali a řídili Dárcovský fond na podporu vzdělávání učitelů a mentorský program – pro mentorské doprovázení lektorů.

Od listopadu 2019 řídilo fond Comenius 7 členů rady, kterým záleželo na rozvoji a podpoře škol Comenius v České republice, v r.2021 jsme se rozhodli založit samostatný Nadační Fond, který se soustředí na proměnu mladé generace skrze vzdělávání.

naše údaje

Via Comenia NF
Výškovická 2559/ 84
70030 Ostrava
Česká republika
IČ: 11914149

KONtaktujte nás

Copyright © 2022 Es Vision s.r.o.
Made with passion