Programy

dlouhodobě podporují vzdělávání učitelů, lektorů
a tvorbu vzdělávacích materiálů

Projekty

podporující vznik, rozvoj, rozšíření, vzdělávacích organizací
a jejich projektů, jsou časově ohraničené

Programy

dlouhodobě podporují vzdělávání učitelů, lektorů
a tvorbu vzdělávacích materiálů

Program Dmytra Čyževského - vzdělávání a podpora ukrajinských učitelů

program-dymitra-cyzevskeho

Tímto programem podporujeme vzdělávání v hodnotách, charakteru a osobnostní růst ukrajinských učitelů.

Proč Dmytra Čiževského? Roku 1934 (na Štědrý den) nalezl Poradu od J.A.Komenského, slavista, ukrajinský filozof Dmytro Čyževskyj v archivu Franckého sirotčince v Halle – po dlouhé době soustředěného a systematického výzkumu. Díky jeho nálezu se rukopis dostal do péče komeniologů a byl poprvé vydán v latině roku 1966 v Praze. Český překlad se čtenářům dostal do rukou v roce 1992. A v roce 2019 České studny vydaly výběr: To nejlepší z Komenského porady o Nápravě věcí lidských .

Stipendia Vzdělávání

stipendia-vzdelavani-01

Podporujeme stipendia-min časové dotace 40 hodin se zaměřením na charakterovou, osobnostní, etickou výchovu a prevence. Rozvoj učitelských dovednosti v oblasti komunikace, mentoringu, koučinku.

 • Kurzy Primární prevence ve škole i mimo školu
  Cíl: stát se lektorem. – komplexní seznámení s procesem certifikovaného lektorování na školách, úvod do práce s didaktickými aktivitami, ukázky metodických postupů a lektorské práce.
 • Kurzy Osvojení kompetence pro specialisty
  Cíl: stát se odborníkem. – tematické dny poskytující lektorům širší a hlubší kontext v dané problematice, síť návazných služeb a právní rámec, řešení specifických úskalí dané oblasti, skupinová konzultace s odborným garantem; kurzy vedou kvalifikovaní odborníci, kteří jsou pozvaní jako hosté na tematický den.
 • Kurzy Přinést změnu – výuka, která pracuje s vnitřní motivací žáků a mění je
  Cíl: Vytvořit programy – určení cílů pro lekci, tvorba metodiky a didaktických aktivit

Mentorský program

mentorsky-program
Mentorský program je určen pro výchovu nových vedoucích/ lektorů/ učitelů. 

 • Mentoring se zaměřuje na podporu lektorů v rozvíjení vybraných dovedností, za přítomnosti supervize pomáhá lektorovi s vybranými oblastmi rozvoje, např. rétorické dovednosti, práce se třídou. Kurz mentoringu se nabízí ve třech provedeních.

  • Zaškolení a doprovázení nováčka do lektorské praxe.
   Jedná se o individuální péči na začátku spolupráce s novým lektorem v rámci dané organizace. Cílem je, aby se nováček bezpečně zacvičil a osamostatnil v lektorování.
  • Rozšíření lektorského záběru.
   Jedná se o skupinovou péči o lektory, kteří buď usilují o přidávání nové lekce do vlastního portfolia, nebo již téma realizují a potřebují „pravidelnou údržbu“. Cílem je, aby se skupina lektorů realizujících danou lekci rozrůstala a udržovala kvalitu výstupů.
  • Doprovázení lektora profesionála.
   Jedná se o individuální doprovázení lektora, který se udržuje v dlouhodobém osobním i odborném růstu. Cílem je mít každý rok plán osobního a odborného rozvoje – teoretické a metodické znalosti a dovednosti.

Program Dmytra Čyževského - vzdělávání a podpora ukrajinských učitelů

program-dymitra-cyzevskeho

Tímto programem podporujeme vzdělávání v hodnotách, charakteru a osobnostní růst ukrajinských učitelů.

Proč Dmytra Čiževského? Roku 1934 (na Štědrý den) nalezl Poradu od J.A.Komenského, slavista, ukrajinský filozof Dmytro Čyževskyj v archivu Franckého sirotčince v Halle – po dlouhé době soustředěného a systematického výzkumu. Díky jeho nálezu se rukopis dostal do péče komeniologů a byl poprvé vydán v latině roku 1966 v Praze. Český překlad se čtenářům dostal do rukou v roce 1992. A v roce 2019 České studny vydaly výběr: To nejlepší z Komenského porady o Nápravě věcí lidských .

Stipendia Vzdělávání

stipendia-vzdelavani-01

Podporujeme stipendia-min časové dotace 40 hodin se zaměřením na charakterovou, osobnostní, etickou výchovu a prevence. Rozvoj učitelských dovednosti v oblasti komunikace, mentoringu, koučinku.

 • Kurzy Primární prevence ve škole i mimo školu
  Cíl: stát se lektorem. – komplexní seznámení s procesem certifikovaného lektorování na školách, úvod do práce s didaktickými aktivitami, ukázky metodických postupů a lektorské práce.
 • Kurzy Osvojení kompetence pro specialisty
  Cíl: stát se odborníkem. – tematické dny poskytující lektorům širší a hlubší kontext v dané problematice, síť návazných služeb a právní rámec, řešení specifických úskalí dané oblasti, skupinová konzultace s odborným garantem; kurzy vedou kvalifikovaní odborníci, kteří jsou pozvaní jako hosté na tematický den.
 • Kurzy Přinést změnu – výuka, která pracuje s vnitřní motivací žáků a mění je
  Cíl: Vytvořit programy – určení cílů pro lekci, tvorba metodiky a didaktických aktivit

Mentorský program

mentorsky-program
Mentorský program je určen pro výchovu nových vedoucích/ lektorů/ učitelů. 

 • Mentoring se zaměřuje na podporu lektorů v rozvíjení vybraných dovedností, za přítomnosti supervize pomáhá lektorovi s vybranými oblastmi rozvoje, např. rétorické dovednosti, práce se třídou. Kurz mentoringu se nabízí ve třech provedeních.

  • Zaškolení a doprovázení nováčka do lektorské praxe.
   Jedná se o individuální péči na začátku spolupráce s novým lektorem v rámci dané organizace. Cílem je, aby se nováček bezpečně zacvičil a osamostatnil v lektorování.
  • Rozšíření lektorského záběru.
   Jedná se o skupinovou péči o lektory, kteří buď usilují o přidávání nové lekce do vlastního portfolia, nebo již téma realizují a potřebují „pravidelnou údržbu“. Cílem je, aby se skupina lektorů realizujících danou lekci rozrůstala a udržovala kvalitu výstupů.
  • Doprovázení lektora profesionála.
   Jedná se o individuální doprovázení lektora, který se udržuje v dlouhodobém osobním i odborném růstu. Cílem je mít každý rok plán osobního a odborného rozvoje – teoretické a metodické znalosti a dovednosti.

Projekty

podporující vznik, rozvoj, rozšíření, vzdělávacích organizací
a jejich projektů, jsou časově ohraničené

Veřejná sbírka 2024 - Komenský příběhy lidskosti

komensky-2024-programy-a-projekty

Podporou projektu  „Komenský – příběhy lidskosti“  

– pomůžete dětem obracet mínusy v plusy.
– umožníte poukázat na to jak je možné projít náročnými životními situacemi zdravým způsobem a přitom neztratit lidskost. 
– přinesete naději, že je možné těžkostmi života nejen projít, ale dokonce je přeměnit na plus. 

Půjčka pro MŠ a ZŠ NOE v Pardubicích

materska-skola-a-zakladni-skola-noe-v-pardubicich

MŠ a ZŠ NOE v Pardubicích je škola, která funguje od r.2011 a která měla možnost zakoupit budovu v které škola sídlí. My jsme mohli být účastní půjčkou 500.000,-Kč na podporu koupi budovy pro tuto skvělou školu. Víc o škole na www.skola-noe.cz

Veřejná sbírka 2022 - oslava 430 narozenin J.A Komenského

sbirka-komensky

Komenského narozeniny si připomeňme uvedením myšlenky v život v našich osobních vztazích, na školách i ve společnosti a to následujícími způsoby:

 • Projektové dny na školách – Mínus na plus s Amosem. Finance umožní realizaci projektových dnů odborným lektorem na školách tam, kde by na to finance neměli.
 • Soutěž – Měníme svět k lepšímu  a realizace Projektu Komenský – příběhy lidskosti ve školách, knihovnách a veřejnosti.
 • Projekce filmu Jako letní sníh na školách a veřejnosti.
 • Představení hudebního divadla Labyrint – pro veřejnost a školy.

Půjčka BMA

pujcka-bma

Zprostředkování pomoci soukromému gymnáziu pro rozšíření kapacity.

BMA je soukromé čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků a křesťanskou profilací. Studovat na Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY se stalo cílem mnoha žáků základních škol hlavně díky přístupu ke vzdělávání, který je založen na třech hlavních hodnotách – rodina, tvořivost, kvalita. Záleží na všech studentech a jejich osobní rozvoj je pro školu velice důležitý. Žáci se během studia mohou účastnit výletů do USA, Velké Británie nebo Indie, víkendovek pořádaných školou nebo různých zajímavých projektů.  V posledních devíti letech roste počet žáků, které z kapacitních důvodů škola nemůže přijmout. Rozhodli se tedy pro přestavbu, která odstartovala v květnu 2021 a Via Comenia mohla být součástí navýšení kapacity žáků ze 100 na 200 od školního roku 2022/23.

Škola celým srdcem

skola-celym-srdcem

Podpora vzniku křesťanské školy v Praze.

– vznik křesťanské školy v Praze

Umíte si představit školu, kde děti můžou:

 • mluvit každý týden celý den anglicky?
 • v matematice postupovat vlastním tempem?
 • v češtině hodně číst, hledat informace a učit se vyjadřovat vlastní myšlenky?
 • chodit na výlety a potkávat zajímavé hosty?
 • dělat vlastní pokusy?
 • a u toho všeho být ve skvělé skupině dětí a učitelů?

naše údaje

Via Comenia NF
Výškovická 2559/ 84
70030 Ostrava
Česká republika
IČ: 11914149

KONtaktujte nás

Copyright © 2022 Es Vision s.r.o.
Made with passion