Nadační fond na podporu projektů vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání učitelů, lektorů a podporu škol Comenius

Popis hl.cílů-zaměření- vychází z popisu vzniku NF – Podpora projektů, zejména ve vzdělání a výchově podle principů Jana Amose Komenského, aplikovaných pro současnost v oblastech:

a, Vzdělávání žáků, studentů, pedagogů, rodičů a veřejnosti;
b, Tvorba a organizace vzdělávacích programů a aktivit pro děti, mládež a dospělé;
c, Zakládání a rozvoj škol, školských zařízení a dalších organizací, které pracují s dětmi a mládeží;

Vycházíme z filosofie J.A. Komenského, který věřil, že člověk by se měl neustále vzdělávat. Člověk by si měl osvojovat nejen nové informace, ale hlavně porozumět své osobnosti, pozorovat své motivy, charakter, prostředí,ve kterém žije a s tím komplexně pracovat. Věříme, že rozvoj osobnosti je možný v každém věku.

Historie Fondu

Činnost započala 7. 4. 2017 pod F-nadací jako Dárcovský fond škol Comenius, pod kterým se uskutečnily sbírky na dva projekty: Školu  Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblastí podpory byly projekty Duchovního dědictví: Staleté kořeny a Komenský Příběhy lidskosti (dříve Komenský 2020). Pod F-nadací jsme financovali a řídili Dárcovský fond na podporu vzdělávání učitelů a mentorský program – pro mentorské doprovázení lektorů.

Od listopadu 2019 řídilo fond Comenius 7 členů rady, kterým záleželo na rozvoji a podpoře škol Comenius v České republice, v r.2021 jsme se rozhodli založit samostatný Nadační Fond, který se soustředí na proměnu mladé generace skrze vzdělávání.

historie-fondu-via-comenia

Na charakteru záleží

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

Jan Amos Komenský

Výchova dítěte má podle Komenského tři hlavní cíle:

  • poznat sebe a svět – vzdělání ve
    vědách, uměních a řemeslech
  • ovládnout sebe – výchova mravní
  • povznést se k Bohu – výchova náboženská

Vzdělávání nikdy nekončí, 
je neustálé.

naše údaje

Via Comenia NF
Výškovická 2559/ 84
70030 Ostrava
Česká republika
IČ: 11914149

KONtaktujte nás

Copyright © 2022 Es Vision s.r.o.
Made with passion